Projekty Unijne

Grupa Westa Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dostosowanie oferty ośrodka Moderna do ograniczeń wynikających z COVID-19”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi gości hotelowych, przy zachowaniu nowych standardów sanitarnych (epidemiologicznych), poprzez wprowadzenie kompleksowych zmian w głównym obiekcie Wnioskodawcy, zarówno poprzez przystosowanie użytkowanych powierzchni jak również zakup wyposażenia obiektu.

Projekt polegać będzie na realizacji 5 zadań: I – Zakup wyposażenia tarasu; II – Zakup I – Zakup wyposażenia tarasu; II – Zakup urządzeń piorących i suszących; III – Zakup wyposażenia jadalni; IV – Przebudowa jadalni; V – Rozbudowa
tarasu.

Wartość ogółem 281 402,74 PLN, wydatki kwalifikowalne 281 402,74 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 248 532,62 PLN

Grupa Westa Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dostosowanie oferty ośrodka Moderna do ograniczeń wynikających z COVID-19”

Celem projektu jest dostosowanie ośrodka do zmian jakie zaszły na rynku w wyniku pandemii Covid-19 poprzez ograniczenie kosztów zużycia energii, podniesienie standardów sanitarnych oraz poszerzenie oferty świadczonych usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”